Böcker

En ämnestitel

En inledande text.

Bibliotek

av Lena Lind

"Bitarna faller på plats" är andra delrapporten i Lena Linds doktorsavhandling, där hon följt de barn och föräldrar som var med om att...

av Lena Lind

"KP - ett alternativ för barn med rörelsehinder" är andra delrapporten i Lena Linds doktorsavhandling, där hon följt de barn och...

av Lena Lind

"Att höja ribban" är första delrapporten i Lena Linds doktorsavhandling, där hon följt de barn och föräldrar som var med om att införa...

av Ingrid Liljeroth

Konduktiv pedagogik - ett specialpedagogiskt kunskapssystem inom området rörelsehinder. En vetenskaplig beskrivning. Ingrid...

av Ingrid Liljeroth

Docent Ingri Liljeroth har i denna strikt vetenskapliga fallstudie följt Anders, som är cp-skadad, när han som vuxen för första gången...